Categories
WWFT

De identiteit van zakenrelaties moet worden gecontroleerd

UBO verklaring

Stel je bent een bedrijf of organisatie met een Wwft-verplichting. Dan moet je de identiteit van jouw zakenrelaties grondig controleren. Wie is de uiteindelijk belanghebbende? Dat is de Ultimate Benificial Owner (UBO). De UBO is een natuurlijk persoon. Verschuilt een crimineel zich achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit? Een ondernemer kan dat via een UBO Verklaring gemakkelijk nagaan. Dat moet natuurlijk wel op correcte wijze worden gedaan. Ondernemers kunnen een bedrijf dat gespecialiseerd is in het vormgeven van Wwft-beleid inschakelen om hen daarbij te helpen.

Het grondig screenen van zakenrelaties is belangrijk

Ondernemers weten doorgaans wel waarom het grondig screenen van hun zakenrelaties belangrijk is. Ze willen uiteraard vermijden dat ze gelinkt kunnen worden aan een criminele organisaties, verdachte praktijken of dubieuze transacties. Veel ondernemers beseffen  immers dat het gelinkt kunnen worden aan criminele praktijken reputatieschade kan opleveren. Die reputatieschade kan zelf het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar brengen. Ondernemers wordt daarom dringend aangeraden om hun klantenbestand schoon te houden en om op geen enkele manier samen te werken met verdachte organisaties of personen. Zo kunnen ondernemers structureel vormgeven aan een integere bedrijfsvoering.

De voordelen van een UBO-verklaring

Een ondernemer krijgt dankzij een UBO-verklaring een duidelijk inzicht in zijn klantenportefeuille. Hij weet dus hoe zijn klantenportefeuille eruitziet en of dit mogelijk risico’s met zich meebrengt. Een ondernemer die beschikt over de juiste software kan verdachte transacties of handelingen direct melden.

Software om administratieve lasten te verminderen

Ondernemers kunnen de identiteit van een UBO dus vaststellen middels een UBO-verklaring. Dit brengt natuurlijk wel administratief werk met zich mee. Er is software ontwikkeld om de administratieve lasten van de ondernemers te verminderen. Deze software helpt ook om het invullen van een UBO-verklaring effectief vorm te geven. Natuurlijk wil jij ook de risico’s binnen jouw onderneming verkleinen, zonder heel veel extra tijd aan de administratie te moeten besteden. Daarom besluit je om een demo van de software te bestellen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *