Categories
WWFT

Ook jij moet voldoen aan de wet

WWFT checklist

Ben je ondernemer? Bedenk dan dat de naleving van de Wwft steeds strenger wordt gecontroleerd. Ook jij moet dus voldoen aan de door die wet gestelde eisen. Ondernemers die willen voldoen aan de gestelde eisen moeten natuurlijk geen zaken over het hoofd zien. Daarom gebruiken de WWFT checklist. Voor het naleven van de wet Wwft maken ze gebruik van een 10-stappenplan. Ondernemers die deze checklist gebruiken weten dus zeker dat ze goed zijn voorbereid op de controle van een toezichthouder.

Hoe ondernemers kunnen voldoen aan de wet

Stel je voldoet als ondernemer niet aan de Wwft wet. Dan worden er door de overheid strenge boetes uitgedeeld. Om dat te voorkomen moet je dus voldoen aan de wet Wwft. Wat moet een ondernemer dus doen? Hij moet eerst bepalen of zijn bedrijf onder de wet Wwft valt. Is dat het geval? Dan moet de ondernemer structureel beleid invoeren. Dat structurele beleid maakt het mogelijk om de eisen van die wet te kunnen naleven. Aangeraden wordt om voor het vormgeven van het structurele beleid het handige 10-stappenplan te gebruiken. De ondernemer kan dan de identiteit van zijn klanten verifiëren. Het risico op reputatieschade en dubieuze praktijken wordt op die manier verkleind.

Slimme software oplossingen voor bedrijven

Ondernemers kunnen dus hun Wwft-beleid conform de wettelijke richtlijnen vormgeven door gebruik te maken van de Wwft-richtlijnen. Er is ook software die de ondernemers daarbij kan helpen. Bedrijven die een Wwft-verplichting hebben kunnen gebruikmaken van een bij hun bedrijf passende up-to-date slimme software oplossing. Dankzij deze software staan ondernemers er bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen dus niet alleen voor.

Reputatieschade moet worden voorkomen

Ben je ondernemer? Uiteraard wil je dan zeker weten of je voldoet aan de Wwft-wet. Je kunt als ondernemer beslist geen reputatieschade gebruiken. Daarom ga je risicovolle transacties uit de weg. Ondernemers die reputatieschade willen voorkomen wordt aangeraden om gebruik te maken van het handige en praktische 10-stappenplan Wwft.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *