Categories
WWFT

Ook jij moet voldoen aan de wet

WWFT checklist

Ben je ondernemer? Bedenk dan dat de naleving van de Wwft steeds strenger wordt gecontroleerd. Ook jij moet dus voldoen aan de door die wet gestelde eisen. Ondernemers die willen voldoen aan de gestelde eisen moeten natuurlijk geen zaken over het hoofd zien. Daarom gebruiken de WWFT checklist. Voor het naleven van de wet Wwft maken ze gebruik van een 10-stappenplan. Ondernemers die deze checklist gebruiken weten dus zeker dat ze goed zijn voorbereid op de controle van een toezichthouder.

Hoe ondernemers kunnen voldoen aan de wet

Stel je voldoet als ondernemer niet aan de Wwft wet. Dan worden er door de overheid strenge boetes uitgedeeld. Om dat te voorkomen moet je dus voldoen aan de wet Wwft. Wat moet een ondernemer dus doen? Hij moet eerst bepalen of zijn bedrijf onder de wet Wwft valt. Is dat het geval? Dan moet de ondernemer structureel beleid invoeren. Dat structurele beleid maakt het mogelijk om de eisen van die wet te kunnen naleven. Aangeraden wordt om voor het vormgeven van het structurele beleid het handige 10-stappenplan te gebruiken. De ondernemer kan dan de identiteit van zijn klanten verifiëren. Het risico op reputatieschade en dubieuze praktijken wordt op die manier verkleind.

Slimme software oplossingen voor bedrijven

Ondernemers kunnen dus hun Wwft-beleid conform de wettelijke richtlijnen vormgeven door gebruik te maken van de Wwft-richtlijnen. Er is ook software die de ondernemers daarbij kan helpen. Bedrijven die een Wwft-verplichting hebben kunnen gebruikmaken van een bij hun bedrijf passende up-to-date slimme software oplossing. Dankzij deze software staan ondernemers er bij het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen dus niet alleen voor.

Reputatieschade moet worden voorkomen

Ben je ondernemer? Uiteraard wil je dan zeker weten of je voldoet aan de Wwft-wet. Je kunt als ondernemer beslist geen reputatieschade gebruiken. Daarom ga je risicovolle transacties uit de weg. Ondernemers die reputatieschade willen voorkomen wordt aangeraden om gebruik te maken van het handige en praktische 10-stappenplan Wwft.

 

Categories
WWFT

De identiteit van zakenrelaties moet worden gecontroleerd

UBO verklaring

Stel je bent een bedrijf of organisatie met een Wwft-verplichting. Dan moet je de identiteit van jouw zakenrelaties grondig controleren. Wie is de uiteindelijk belanghebbende? Dat is de Ultimate Benificial Owner (UBO). De UBO is een natuurlijk persoon. Verschuilt een crimineel zich achter een onderneming, stichting of andere juridische entiteit? Een ondernemer kan dat via een UBO Verklaring gemakkelijk nagaan. Dat moet natuurlijk wel op correcte wijze worden gedaan. Ondernemers kunnen een bedrijf dat gespecialiseerd is in het vormgeven van Wwft-beleid inschakelen om hen daarbij te helpen.

Het grondig screenen van zakenrelaties is belangrijk

Ondernemers weten doorgaans wel waarom het grondig screenen van hun zakenrelaties belangrijk is. Ze willen uiteraard vermijden dat ze gelinkt kunnen worden aan een criminele organisaties, verdachte praktijken of dubieuze transacties. Veel ondernemers beseffen  immers dat het gelinkt kunnen worden aan criminele praktijken reputatieschade kan opleveren. Die reputatieschade kan zelf het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar brengen. Ondernemers wordt daarom dringend aangeraden om hun klantenbestand schoon te houden en om op geen enkele manier samen te werken met verdachte organisaties of personen. Zo kunnen ondernemers structureel vormgeven aan een integere bedrijfsvoering.

De voordelen van een UBO-verklaring

Een ondernemer krijgt dankzij een UBO-verklaring een duidelijk inzicht in zijn klantenportefeuille. Hij weet dus hoe zijn klantenportefeuille eruitziet en of dit mogelijk risico’s met zich meebrengt. Een ondernemer die beschikt over de juiste software kan verdachte transacties of handelingen direct melden.

Software om administratieve lasten te verminderen

Ondernemers kunnen de identiteit van een UBO dus vaststellen middels een UBO-verklaring. Dit brengt natuurlijk wel administratief werk met zich mee. Er is software ontwikkeld om de administratieve lasten van de ondernemers te verminderen. Deze software helpt ook om het invullen van een UBO-verklaring effectief vorm te geven. Natuurlijk wil jij ook de risico’s binnen jouw onderneming verkleinen, zonder heel veel extra tijd aan de administratie te moeten besteden. Daarom besluit je om een demo van de software te bestellen.